Să ne unim
forțele!

Proiect Erasmus+ al Școlii Gimnaziale Lețcani, jud. Iași, România

Despre școala noastră

Despre Proiect

Școala Gimnazială Lețcani-Iași este o școala din mediul rural cu o istorie de peste 130 de ani, dar cu o viziune ascendenta spre școală modernă europeană, cu misiunea asigurării calitatii educației, a dezvoltării armonioase a personalității celor peste 800 de elevi și integrarea lor socială dar și a dezvoltării competitivității școlii prin formarea celor 60 de cadre didactice și a întreg personalului.

Proiectul va fi implementat în perioada 2022 – 2024 cu scopul de a răspunde nevoilor instituției, în arii precum mediul educațional incluziv, absenteism/abandon școlar, comunicarea cu părinții și internaționalizare.

Obiectivele proiectului se axează pe întărirea caracterului incluziv a procesului educațional, construirea de strategii de combatere a absenteismului și abandonului scolar, găsirea de căi eficiente de comunicare cu părinții, crearea unei echipe de internaționalizare, în vederea atingerii țintelor strategice propuse.

Cursuri de formare și mobilități

Vor fi 3 fluxuri de participanți la 3 cursuri de formare pentru cadre didactice și o mobilitate la care va participa un grup elevi de școală (însoțiți de cadre didactice)

Tenerife/Spania

Tehnici creative de predare pentru promovarea educației incluzive și lucrul cu elevii defavorizați. (4 cadre didactice)

Barcelona/Spania

Managementul eficient al comportamentului în clasă și strategii anti bullying. (4 cadre didactice)

Alcala de Henares/Spania

Formare în contexte educaționale pentru reducerea fenomenului de abandon școlar. (4 cadre didactice)

Kepez - ANTALYA/Turcia

mobilitate pentru 14 elevi care vor fi selectați ulterior și 3 profesori însoțitori din echipa de proiect