Să ne unim forțele!
Let's join forces!

Proiectul va fi implementat în perioada 2022-2024, cu scopul de a răspunde nevoilor instituției, în arii precum mediul educațional inclusiv, absenteism/abandon școlar, comunicarea cu părinții și internaționalizare.

Obiectivele proiectului se axează pe întărirea caracterului inclusiv a procesului educațional, construirea de strategii de combatere a absenteismului și abandonului școlar, găsirea de căi eficiente de comunicare cu părinții, crearea unei echipe de internaționalizare, în vederea atingerii țintelor strategice propuse.

Valoare contract finanțare: 38,255.00 euro

Prefinanțarea în valoare de 30,604.00 euro, corespunzător unui procent de 80% din suma maximă a grantului.

Obiectivele proiectului

  1. Monitorizarea permanentă și evidența cazurilor de bullying și cyberbullying prin implicarea unei echipe formate din elevii ciclului gimnazial, pentru a acționa în direcția fenomenului cu 20%
  2. Reducerea cu 20% a absenteismului și a abandonului/riscului de abandon școlar până la sfârșitul modulului 2, an școlar 2023/2024
  3. stimularea interesului elevilor pentru promovarea valorilor, respectului și diversității, prin elaborarea a două proiecte educaționale de grup până la finalul modulului 2, an școlar 2023/2024

Nevoile cheie ale instituției

  • nevoia de integrare a elevilor într-un ritm optim de lucru pentru activitățile școlare
  • nevoia stopării fenomenului de bullying și cyberbullying, pentru a atrage atenția elevilor către exemple de bună practică
  • nevoia implicării elevilor școlii noastre în activități față în față și virtuale cu parteneri din școli europene, pentru un schimb intercultural, științific și pentru punerea în valoare a competențelor de comunicare, digitale și civice
  • nevoia de îmbunătățire a metodelor și instrumentelor de predare.
PROGRAMA DE FORMARE


DRAMA AS A TOOL FOR PREVENTION OF PEER BULLYING

”Teatrul ca mijloc de prevenire a bullying-ului în rândul elevilor”

Organizator: Utopia Education Art and Media din Turcia

Perioada: 13-17 februarie 2023

Locația: Barcelona, Spania

– tematică referitoare la cunoaștere și încredere reciprocă cu ajutorul jocurilor dramatice, comunicare eficientă prin teatru, prevenirea bullying-ului prin teatru, jocuri dramatice, rezolvarea conflictelor prin teatru, învățarea bazată pe joc, jocurile și aplicațiile digitale, metoda ‘gamification’.


REDUCING EARLY SCHOOL LEAVING - STRATEGIES TO INCREASE PARTICIPATION IN LEARNING
”Reducerea abandonului școlar timpuriu - strategii de creștere a participării la învățare”

Organizator: Plus Project cu sediul în Spania

Perioada: 17-21 iulie 2023

Locația: Malaga, Spania

– tematică referitoare la diminuarea fenomenului de părăsire timpurie a școlii, asigurarea unui mediu de învățare tolerant, nonviolent.
MOBILITATE GRUP ELEVI

Mobilitatea grupului de elevi se va desfășura pe o perioadă de 5 zile (14 participanți)

Organizator: Școala Gimnazială Nebi Guney Iman Hatip Ortaokulu

Locație: Turcia, Kepez, Antalya

– tematică referitoare la creativitate, artă și cultură.

SELECȚIE CADRE DIDACTICE

SELECȚIE ELEVI